PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI

"Pierwsze dwa lata życia są najważniejsze. Obserwacja udowadnia, że małe dzieci obdarzone są niezwykłymi zdolnościami umysłowymi i wskazuje na nowe sposoby ich formowania - dosłownie "edukowanie poprzez współdziałanie zgodnie z naturą". Tutaj więc zaczyna się nowa ścieżka, na której to nie profesor uczy dzieci, ale dzieci uczą profesora."

Maria Montessori

Maria Montessori 1870 – 1952

Swoją pracę opieramy na pedagogice Marii Montessori. Dzieci w naszym żłobku rozwijają się według własnego tempa i rytmu oraz wewnętrznego potencjału w odpowiednio przygotowanym środowisku. Podejmując własną aktywność korzystają z edukacyjnych materiałów rozwojowych M. Montessori w zakresie rozwoju psycho-senso-motorycznego, ćwiczeń praktycznego życia, języka, muzyki i sztuki oraz właściwego, wartościowego zestawu zabawek, układanek i klocków wykonanych z naturalnych materiałów, stanowiących uzupełnienie pomocy montessoriańskich. Kluczowym zadaniem jest rozwijanie samodzielności dzieci i wspieranie ich na drodze samodzielnych doświadczeń oraz pomoc w poznawaniu i odkrywaniu świata.Okazujemy radość z choćby małych postepów, pragniemy, aby zyskiwały przez to pogodę ducha, pewność siebie, radość uczenia się oraz świadomość siebie i innych.
Close Menu