Oferta

W naszym żłobku pracujemy na Programie Własnym „PIERWSZE KROKI KU SAMODZIELNOŚCI” – zastosowanie pedagogogiki Marii Montessori w wychowaniu dziecka od 1-go do 3 roku życia. Autorem opracowania jest p. Agnieszka Dzierka.

W codziennych aktywnościach z dziećmi kierunki naszej pracy wyznaczają edukacja z wartościami i pedagogika Marii Montessori. Dużą uwagę przywiązujemy do nawiązania z dziećmi bliskich i serdecznych relacji. Najważniejszą formą jest praca indywidualna z dzieckiem, która przynosi niewiarygodne efekty i służy wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Bardzo ważny jest dla nas sposób uczenia się, w którym zaangażowane są zmysły. Wielozmysłowe, bezpośrednie doświadczenia pozwalają dzieciom na szybkie zdobywanie nowych umiejętności. Rowijamy ponadto u dzieci twórczość i stawiamy na kreatywne działania. Lubimy przebywać na swieżym powietrzu, organizujemy tam również zajecia. Jest to także okazja do kontaktu z naturą, dzieci mogą obserwować owady, wzrost roślin, opiekują sie założonym ogródkiem ziołowo – kwiatowym.

W ramach zajęć proponujemy także:

  • zabawy logopedyczne
  • zabawy z językiem angielskim
  • zabawy muzyczno - ruchowe
  • stały udział książki w życiu dziecka - codzienne czytanie
  • spektakle teatralne i audycje muzyczne dla najmłodszych

Plan dnia

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy, zajęcia samodzielnie wybierane przez dziecko

8.00 – 9.00 Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne. Śniadanie

9.00 – 10.30 Powitanie. Zajęcia i zabawy w kręgu (muzyka, ruch, taniec, żywe słowo) Indywidualna praca z dziećmi z wykorzystaniem pomocy rozwojowych Marii Montessori

Zajęcia i zabawy samodzielne wybierane przez dzieci /tematyczne, plastyczne, konstrukcyjne, porządkowe i inne/ oraz zajęcia i zabawy proponowane przez wychowawców

Zabawy na świeżym powietrzu. Praca w ogrodzie. Spacery

10.30 – 11.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne. Zupa

11.00 – 13.00 Odpoczynek. Relaksacja przy muzyce.

13.00 – 13.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne. Drugie danie

13.30 – 15.00 Praca indywidualna z dziećmi według założeń pedagogiki Marii Montessori. Zabawy inspirowane działalnością dzieci. Czytanie literatury dziecięcej.

15.00 – 15.30 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne. Podwieczorek

15.30 – 17.30 Zabawy swobodne, zajęcia samodzielnie wybierane przez dziecko, swobodna twórczość dziecięca. Zabawy na świeżym powietrzu.

Close Menu