Nasz aniołkowy zespół stanowią osoby bardzo dobrze przygotowane do pracy z małymi dziećmi, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz nieustannie doskonalące swój warsztat pracy poprzez udział w kursach i szkoleniach. Podchodzimy do naszej pracy z pasją i ogromnym zaangażowaniem. Z dużą troską i uwagą, w staranny oraz przemyślany sposób organizujemy dzieciom czas podczas żłobkowych zajęć, zdając sobie sprawę, jak duże znaczenie ma współpraca między nami, wzajemna pomoc orazw wzajemne wsparcie, Nasze relacje opieramy na przyjaźni, szczerości i wzajemnej inspiracji. Pedagogika Marii Montessori i edukacja z wartościami wyznaczają główne kierunki naszej pracy i naszą drogę rozwoju.

KADRA

Close Menu