ADAPTACJA

Czas adaptacji do żłobka to bardzo ważny moment. Jesteśmy przekonani, że od tego w jaki sposób przebiegnie proces adaptacji dziecka do nowej placówki, przełoży się to odpowiednio na sukces lub porażkę. Zależy nam na tym, aby dziecko czuło się w naszym otoczeniu dobrze i bezpiecznie, a więc podchodzimy w bardzo indywidualny sposób do każdego wychowanka oraz faktu przygotowania dziecka i rodzica do nowej sytuacji.

Proponujemy rodzicom uzyskanie informacji o placówce, do której ma uczęszczać dziecko i wypracowanie w sobie dobrego, pogodnego nastawienia do miejsca, gdzie mają pozostawić swój ukochany skarb.

Zapraszamy na spotkania adaptacyjne, podczas których dziecko i rodzic poznaje otoczenie w ogrodzie żłobkowym, szatnię, salę itp.

Proponujemy udział rodzica i dziecka w zajęciach żłobkowych w sali przez dwa tygodnie. W początkowej fazie są to krótkie wizyty, a następnie stopniowo wydłużany jest pobyt dziecka, proponujemy również w tym czasie zjedzenie posiłku razem z dziećmi.

Zachęcamy do indywidualnych spotkań z dyrektorem żłobka w celu rozwiania wszelkich wątpliwości

W pierwszych dniach rozłąki wspieramy dziecko w sposób szczególny, otaczając go opieką i troską

Close Menu